Ontwerp vierde Marine doek, Luchtverdedigingsfregatten.

Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, de naamgever van de klasse, (waarop ondergetekende een aantal jaren heeft mogen verblijven) als centrale onderwerp. Het zusterschip Hr.Ms. Witte de With links in beeld.
 
Ik geef de schepen weer zoals ze er eind jaren tachtig, begin negentig uit zagen.De vlaggenseinbak nog niet verplaatst naar het einde van het brugdek, (teneinde tijdens de eerste golfoorlog ruimte te maken voor de 20mm opstelling). Tevens waren de schepen toen nog uitgerust met de oorspronkelijke DA 05 radar en de originele 25 ft motorsloepen. Zeker in het begin van de dienstperiode van de schepen bij de Koninklijke Marine bevonden ze zich regelmatig gezamenlijk in eskader verband. Het geeft dus een historisch correct beeld om de twee zusters in één beeld af te beelden.Uitwerking te zijner tijd in olieverf, formaat 60 x 80.