Schilderij slag in de Javazee (laatste fase 3)

Hollandse zeeschilders hebben het water en de zee in haar vele vormen afgebeeld en zijn gedurende de afgelopen 400 jaar geïnspireerd geraakt door de schoonheid hier van. De zee heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zal een inspiratiebron blijven voor kunstenaars in de toekomst.

Het lijkt soms een beetje vreemd dat, terwijl een enorm gedeelte van de aarde bestaat uit water, zo weinig kunstschilders tegenwoordig weten hoe het te schilderen.
De huidige stroming van kunst stelt persoonlijke artistieke vrijheid primair en laat een overtuigende weergave van de zee vaak achterwege.

Ik neemt in mijn werk afstand van deze gedachte en past zijn artistieke vrijheid toe binnen een overtuigende weergave van de zee, het schip en de elementen.
Want dat is het verhaal dat ik wil vertellen en laten zien.
Omdat ik gedreven wordt door mijn nieuwsgierigheid naar het verleden, dit verleden wil oproepen en herbeleven, is een realistische weergave in olieverf voor mij het enige geschikte medium.

De waterpartij is een bepalend element in ieder maritiem schilderij.
Water is onderhevig aan veranderingen en water, wind en golven kunnen, indien goed weergegeven, een indrukwekkende ervaring achter laten.
Maritieme kunst is zo veel meer dan het maken van een scheepsportret.
De schilderijen laten een realistische schilderstijl zien die een beeld scheppen binnen de historische correctheid.

Bij het schilderen van de waterpartij komen een aantal wetmatigheden kijken.
Elke golf, hoe klein ook, heeft een vorm die aan een berg doet denken. Steile hellingen en diepe valleien wisselen elkaar af in perspectief naar de horizon toe. De richting waarin de golvenpatronen zich bewegen is afhankelijk van wind en stroom.
Tijdens de Slag in de Javazee heeft er een korte golfslag gestaan.
Gelet op de matige wind, zullen dit geen hoge golven geweest zijn. De intensiteit en de plaats waar de zon zich op het schilderij bevind heeft een grote invloed op hoe het is weergegeven.
Indien men direct (verticaal) op het water van de Javazee zou neerkijken zou men een diep ultramarijn blauw waarnemen. Wanneer men verticaal op bijvoorbeeld het ondiepe Westerschelde water zou neerkijken zou men een door sediment veroorzaakt groen/bruin zien.

Met andere woorden: De plaats en omstandigheden laten de kleur (zichtbaar in de helling gedeelten van de golfheuvel) variabel zijn. De bovenste gedeelten van de golfvormen, worden beïnvloed door de licht intensiteit en kleur van de lucht die er zich recht boven bevind. De zogenaamde reflectie. Te zien is dat dit effect op het rechter gedeelte van het doek lichter is als op het linker gedeelte. Aan de rechterzijde bevind zich dan ook de zon en is de lucht lichter in intensiteit.
De richting van het golfpatroon heeft het perspectief in de afbeelding versterkt en staat haaks op de vaarrichting van het centrale onderwerp, Hr. Ms. De Ruyter.

Fase 3 | Marinemuseum