Interview in het Marineblad, KVMO

In de december oplage van het Marineblad van de KVMO is een interview met mij gepubliceerd.

Hier komt niet alleen mijn Marine-project aanbod, maar ook andere lopende projecten en de grondlegging van mijn schilderwerk.

Via de onderstaande link kan u het artikel lezen.

Redactioneel, ‘Interview Maarten Platje’, Marineblad, nr. 8, jrg. 131 (december 2021) p. 23-28.pdf (kvmo.nl)