Aan boord van het vlaggenschip De Zeven Provinciën

‘Michiel de Ruyter ontvangt de jonge Prins van Oranje aan boord van het vlaggenschip De Zeven Provinciën’
De Rede van Texel 16 mei 1666
 
Ik ben een aan een schilderij begonnen van een historische gebeurtenis. 
Het bezoek van de jonge Prins van Oranje (de latere Willem III) aan de vloot van De Ruyter, die voor anker lag op de Rede van Texel, voorafgaande aan de Vierdaagse Zeeslag in juni 1666.
Uit diverse bronnen blijkt dat de Prins, in gezelschap van zijn oom, de keurvorst van Brandenburg en andere hoogwaardigheidsbekleders vanuit Den Helder met 2 jachten naar de vloot vertrokken, waar het gezelschap met veel eerbetoon werd ontvangen.
De stemming was opperbest onder de overwegend oranjegezinde opvarenden en het bier vloeide rijkelijk. Twee fregatten voerden een spiegelgevecht uit en een matroos deed een acrobatische demonstratie door op zijn hoofd te staan op de hoogste steng van de mast van een van de schepen.
Meteorologische omschrijvingen ontbreken in de documentatie.
Ik heb aan de hand van vlootlijsten van de Vierdaagse Zeeslag een lijst van schepen samengesteld die waarschijnlijk aanwezig waren op de Rede van Texel op 16 mei 1666. (De schepen van de Zeeuwse Admiraliteit waren nog niet aanwezig en sloten later aan.)
Vervolgens ben ik in de Van de Velde uitgaves van Boymans van Beuningen gaan bekijken van welke schepen Willem van de Velde een scheepsportret heef gemaakt. Deze tekeningen zorgen er voor dat ik de schepen historisch correct zou kunnen weergeven. We zien het vlaggenschip De Zeven Provinciën (De Ruyter) centraal in beeld. Links daarachter de Hollandia (Tromp). Rechts de Delft (SBN van Nes). Daarachter de Eendracht Adm van Nes.) Op de voorgrond de twee jachten. Een statenjacht en het prinsenjacht. De fregatten Asperen en Harderwijk onder zeil, om het spiegelgevecht te gaan voeren. Tussen de schepen diverse galoten en andere ondersteunende vaartuigen. Geheel links Texel, met het fort De Schans en het torentje van de Zeemanskerk, te Schildt. Diverse haringbuizen ten anker.
Het betreft hoogwater. Het kenteren van het tij. De schepen liggen niet gestrekt ten opzichte van elkaar en de jachten hebben bij de reis naar de vloot gebruik gemaakt van de vloedstroom.
Helder voorjaars weer.