BIOGRAFIE

Maarten Platje is geboren in Rotterdam in 1967.

Reeds in zijn jeugd was het Hollandse landschap met zijn waterwegen en schepen het onderwerp van zijn tekeningen en schilderwerken. Hierbij hebben zijn geboortestad en later zijn woonplaats in de nabijheid van de marinehaven Den Helder een rol gespeeld. De eerste kunstzinnige vorming vond plaats op de Leidsche kunstacademie Ars Aemula Naturae in Leiden. Zijn eerste erkenning als talent volgde snel. Bij een jaarlijkse expositie van zeeschilders in Den Helder werd zijn inzending met een 1e prijs beloond.

Na zijn middelbare schoolopleiding heeft hij gedurende 5 jaren als matroos gevaren op schepen van de Koninklijke Marine. Ongetwijfeld hebben die jaren op zee zijn talent voor het op doek weergeven van de zee in al haar verschijningsvormen verder ontwikkeld. Inmiddels groeide zijn landelijke bekendheid en waren zijn schilderijen regelmatig te zien in diverse tijdschriften en boeken.

In 1996 werd Platje uitgenodigd om, als ‘embedded’ kunstenaar, aan boord van een Nederlands fregat de internationale operaties in de wateren rond het voormalige Joegoslavië  vast te leggen. In de jaren daarna is Platje de grote zeilvaart in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw gaan weergeven in zijn olieverfschilderijen.

Inmiddels bouwde Platje aan een omvangrijk archief waarmee hij zijn onderwerpen tot in de kleinste details waarheidsgetrouw kan weergeven. Platje staat bekend om de zorgvuldige bestudering van zijn onderwerpen. Hij deelt zijn werkproces op in diverse onderdelen en maakt gebruik van oude journaals, tekeningen en scheepsmodellen. Platje maakt regelmatig een serie doeken met een bepaald thema, zoals de Amerikaans-Engelse zeeoorlog aan het begin van de negentiende eeuw en het leven van de Britse admiraal Horatio Nelson

In 2018 won hij tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Royal Society of Marine Artists te Londen twee awards.

Platje exposeerde in Den Helder, Rotterdam, Veere, Vlissingen, Londen en New York.

Biografie

 

ARTIST STATEMENT

Mijn band met schepen gaat ver terug.

Mijn vader werkte bij de marine en ik kan me als kind de haven met grote kruisers en scherpe jagers nog goed herinneren. Jaren later heb ik zelf 5 jaar gediend bij de marine en op fregatten de wereldzeeën bevaren. Schilderen deed ik toen al. Ik denk dat ik de kunst van het kijken daar geleerd hebt. Dankzij het aandachtig waarnemen zijn ontelbare indrukken achtergebleven. Deze indrukken geef ik nu weer in mijn schilderwerk. Want je moet er geweest zijn. Je moet de deining van de zee hebben gevoeld en de kleuren van de lucht en zee gezien hebben. Op een schip in slecht weer op de noord Atlantic worden dingen nu eenmaal in een compleet ander perspectief geplaatst. Deze ervaringen doe je niet op achter een schildersezel en ik raad een ieder die zich waagt aan de maritime schilderkunst aan zich een periode bloot te stellen aan de elementen die hij of zij in beeld brengt.

Ik denk dat een realistische uitwerking in olieverf het ideale medium is om dergelijke ervaringen over te dragen.

Hoofdzakelijk schilder ik maritieme onderwerpen in een historische context.

Een structurele aanpak is dan belangrijk. Mijn doel is om de juiste balans tussen artistieke invulling en historische correctheid te vinden.

Biografie